20 בספטמבר 2009

שנה חדשה מתחילה לה היום...

שנה עם אתגרים גדולים עומדת בפני:
27 בתי ספר בתוכנית מחשב לכל מורה שנה א ושנה ב (חלקם גם במסגרת דור 3, וחלקם גם במסגרת פיתוח הנגב)
69 בתי"ס יסודיים בתוכנית כיתות אינטראקטיביות - דור3 ופיתוח הנגב
זה אומר להכין תוכנית השתלמות לכל בית ספר, לשבץ מרצה להשתלמות, לשבץ הדריכה, להנחות בדבר הנהלים ולבצע בקרה על תהליך הביצוע.
ועוד יעדים על הפרק:
  • להרחיב את תוכנית הקשר הרב דורי
  • ליצור קשרים בין בתי ספר במסגרת School on Line
  • לקיים ימים מקוונים - לפחות אחד בכל יישוב
  • להפעיל 3 קורסים להכשרת מדריכים לתקשוב
מקווה להצלחה