13 באפריל 2009

הכיתה המקוונת והלוח האינטראקטיבי כבר כאן


מסגרת התוכנית לפיתוח הנגב, בתי ספר במחוז דרום, עוברים תהליך להגברת הנגישות למשאבי מידע בעזרת טכנולוגיה מתקדמת בסביבת הלמידה. בשונה מהתפיסה של למידה ב"מעבדת המחשבים" בה מתקיימת למידה אחת לשבוע על פי מערכת שעות מסודרת, החל תהליך שינוי לגיבוש תפיסה של "כיתה מקוונת" המספקת סביבת עבודה לצורכי הוראה הכוללת: מחשב נייח, מקרן להצגת התכנים לכל הכיתה, לוח אינטראקטיבי (לוח "חכם"), נגישות לתכנים דיגיטליים המותאמים לתוכנית הלימודים וערכת הצבעה, וכן רשת תקשורת אלחוטית, מאגר של מחשבים ניידים ותוכנת שליטה לצורכי תהליך הלמידה.
הצטיידות בתי הספר נעשית בשני מודלים: בבתי הספר העל יסודיים הכיתה המקוונת כוללת גם לוח אינטראקטיבי (לוח "חכם"), בבתי הספר היסודיים רכישת לוח אינטראקטיבי תלויה במוכנות פדגוגית ובתשתית הטכנולוגית הקיימת בבית הספר.
התפיסה של הכיתה המקוונת מאפשרת לתלמידים לצפות בשיעור המשלב טכנולוגיה וסביבות למידה אינטראקטיביות מחד וללמוד באופן פעיל וחוויתי תוך שימוש בטכנולוגיה ובמשאבי התוכן הדיגיטליים מאידך.


כל התהליך מלווה בהטמעה פדגוגית הכוללת השתלמות במליאה בית ספרית, הדרכה וייעוץ פרטניים.


בתחילת חופשת פסח קיים צוות ההדרכה המחוזי יום עיון כדי לשוחח, לשאול שאלות, להתלבט, ללבן את הסוגיה של שימוש בלוח לבן אינטראקטיבי ככלי בידי המורה.
חלק א - הדגמות של שיעורים שפותחו בסביבת הלוח האינטראקטיבי תוך בחינתם בשני היבטים:
1-באילו פונקציות של הלוח נעשה שימוש?

2-מה הייתה התרומה הפדגוגית של השימוש בלוח?
חלק ב - התנסות בעבודה עם הלוח תוך כדי ביצוע משימות

חלק ג - השתמעויות פדגוגיות של שילוב הלוח האינטראקטיבי בתהליכי הוראה למידה


האם לרכוש לוח אינטראקטיבי? ...........הלוח כבר כאן.
השאלה היא מה נעשה עם הלוח האינטראקטיבי ואיך נעשה זאת באופן המיטבי?


הלוח האינטראקטיבי הוא כלי בידי המורה בעיקר בהוראה פרונטלית (הלוח האינטראקטיבי מביא עדנה לשיעור הפרונטלי). השימוש בלוח משחרר את המורה מההצמדות למחשב וכל תהליך ההוראה נעשה דרך הלוח עם הפנים אל מול התלמידים. הוראה בסביבת הלוח האינטראקטיבי מאפשרת לנו לשלב מדיות ויישומים שונים, להדגים, לתעד את כל תהליך ההוראה ולשמור לצורך שימוש בהמשך (המשך בשיעור הבא, הפצה במייל לתלמידים, העלאה לאתר הכיתתי...)
דרך הלמידה אינה תלויה בלוח אלא במורה. נכון שהשימוש בלוח יוצר עניין, ממקד, מרכז את ההקשבה של התלמידים ורלוונטי לעולמם, אך צריך לזכור שהלוח האינטראקטיבי מהווה מרכיב נוסף בכיתה המקוונת ועל המורה לעשות שימוש נבון בסביבה הזו כדי לקדם את תהליך ההוראה, את כישורי החשיבה ומיומנויות הלמידה של התלמידים.