24 באפריל 2009

זכויות יוצרים

מתוך הרצאה של עו"ד דלית קן-דרור - CreativeCommons ישראל, המרכז למשפט וטכנולוגיה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, 22.4.09 בבאר שבע

בסעיף 4 (א) (1) חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 כתוב "יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוזיקלית, המקובעת בצורה כלשהי".

יצירה נחשבת ככזו אם מתקיימים שלושה תנאים: סיווג (ציור, צילום, מוסיקה, סרט, סיפור...), קיבוע, מקוריות.

בעל הזכויות ביצירה הוא בדרך כלל היוצר במקרים חריגים: יצירה מוזמנת – אלא אם כן נקבע אחרת
יצירה במסגרת יחסי עובד מעביד – כל היצירות במסגרת זו שייכות למעביד, בעלות המדינה ביצירה
משך זמן בו מתקיימים זכויות היוצר הוא כל חייו של היוצר + 70 שנה לאחר מותו. למעט מקרים מיוחדים של 50 שנה כמו בעלות המדינה.
זכויות של בעל היצירה:
זכות כלכלית – באפשרותו לאסור: העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור, עשיית יצירה נגזרת, השכרה
זכות מוסרית – מתן קרדיט – ייחוס, לא לסלף את היצירה
שימושים מותרים בחינוך ובהוראה
שימוש הוגן - מטרות השימוש כגון: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מבואות או הוראה ובחינה ע"י מוסד חינוך.
בית המשפט יכול לשקול שיקולים נוספים:
- מטרת השימוש ואפיון – לא מסחרי, לא כוונה רעה
- אופי היצירה שנעשה בה שימוש – כשיש ביטויים רבים לאותו רעיון נותן הגנה רחבה יותר
- היקף השימוש – היקף מצומצם ככל שההיקף מצומצם זה יוכר כשימוש הוגן.
- השפעת השימוש על ערכה של היצירה והשיווק הפוטנציאלי שלה (שאלה אחת קטנה זה לא פגיעה ביצירה אם לקחתי את הסיכום בסוף הספר זו יכולה להיחשב כפגיעה).
ביצוע פומבי במוסדות חינוך:
- במהלך פעילות חינוכית למטרות הוראה ובחינה
- לא למטרות כיף
- ביצוע פומבי – "ביצוע פומבי של יצירה הוא השמעתה או הצגתה בציבור במישרין או באמצעות מכשיר" חשוב לתת קרדיט.

אסור
העמדה לרשות הציבור
"העמדה כל יצירה לרשות הציבור היא עשייה פעילה ביצירה כך שלאנשים מקרב הציבור תהיה גישה אליה ממקום ובמועד לפי בחירתם" העלאה לאתר זו העמדה לרשות הציבור.