2 בינואר 2010

ביקור בבית ספר אופיר-אילת

בית ספר אופיר באילת הוא בית ספר לאמנויות השם דגש על שילוב אמנויות בתחומי דעת שונים. חלל הכניסה של בית הספר מעיד על כך בתמונות שהתלמידים יוצרים על פי מצב רוחם ורגשותיהם, דמויות במשחק של אור וצל, שימוש באלמנטים מתמטיים בסגנון הקוביזים, ועיצוב קירות בהשפעת איכות הסביבה.